Föräldraföreningen Norra Ängby skolor

Föräldraföreningen i Norra Ängby skolor är en obunden intresseförening.
Syftet är att fungera som en länk mellan föräldrar och skola och på så sätt ge föräldrarna insyn i Norra Ängby skolors arbete och arbetsmiljö.

Dela:

Kontakt

                                                                                                                                       

Föreläsningar

Laila Araya från Medlingscentrum gav den 20 april föräldraföreläsningen

”Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag”

Föreläsningen gav insyn i hur skolan arbetar med konflikter och visade att detta är något alla kan tillämpa i sin egen vardag

Arrangörer var skolan och föräldraföreningen

Klicka för att läsa vidare