Rektorsbrev

Varmt Välkommen till läsåret 2017/2018

Hej förälder!

Jag hoppas att du, tillsammans med ditt/dina barn, har haft en härlig sommar! Nu är vi igång och ser mycket fram emot att börja ett nytt läsår med våra fantastiska elever!  

Jag tänker i det här brevet informera/berätta om våra mål för läsåret, personal, omflyttningar av lokaler, renoveringar och annat lite smått och gott som är bra för dig att känna till.

Norra Ängby skolors mål för läsåret 2017/2018:

Utifrån  utbildningsnämndens mål för grundskolan har vi utarbetat enhetsmål för våra skolor:

*       Alla elever ska minst nå kunskapskrav och mål för utbildningen

*      Alla elever upplever att de har en god lärmiljö

*      Alla elever har kunskap om mål, förväntningar och eget lärande

*       Alla elever ska få minst en Kulturell upplevelse under året

Förväntat resultat och hur vi arbetar för att nå dessa mål kan ni läsa om i vår  Verksamhetsplan 2017 Norra Ängby skolor  

Under läsåret så införs även successivt en ny skolplattform i Stockholms stad. Skolplattformen ska följa eleven från förskolan och till dess att eleven slutar gymnasiet (läs mer här ). Vi har dessutom ett uppdrag att arbeta med att utveckla elevernas digitala kompetens i samtliga ämnen och för att kunna göra det så behöver vi själva få mer kunskap och kompetens. Vi har många engagerade och kunniga medarbetare på skolan som brinner för digital utveckling. De har, i intern fortbildning, genomfört en kurs i programmering för alla pedagoger i skolan. Uppdraget att utveckla elevernas digitala kompetens gäller både i skola och på fritidshemmet. Och för att vässa oss ytterligare kommer vi att anställa en IT-pedagog vars ansvar blir att ha spaning framåt och leda skolans arbete gällande digitalisering.

Nya medarbetare:

Inför höstterminen har vi anställt många nya medarbetare som vi hälsar varmt välkomna till oss! I dagens lärarbrist är vi  otroligt glada och stolta över att ha legitimerade lärare på gott som alla våra lärartjänster. Vi har även utökat antalet speciallärare/specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger på skolan. Det är vi naturligtvis också jätteglada för! På hemsidan  hittar du all personal och var i skolan vi arbetar.

Jag vill dock passa på att presentera några nya medarbetare som har en övergripande roll i skolan. Det är Sara Brodin, biträdande rektor F-3. Vidare vår nye skolkurator, Almir Kuč och vår nya skolsköterska, Maria Bill Hedlund. Almir ersätter Florica Biberfeld som slutade hos oss vid terminsslut och Maria ersätter Camilla Hallesius som slutar hos oss den 29/9. Vi tackar Camilla för alla år på skolan och önskar henne varmt lycka till med nya utmaningar på ny skola!

Lokaler, köksrenovering:

Trots att skolan har varit stängd under fyra veckor i sommar så har det pågått full aktivitet i form av omflyttning av arbetsplatser i expeditionskorridoren. Expeditionen har flyttat till vaktmästeriet och vaktmästeriet har flyttat in i ”gamla” kuratorsrummet. Vidare har biträdande rektorer flyttat in i expeditionen och kurator har ett av biträdande rektorsrummen. Skyltar har inte kommit på plats än och vi hjälper gärna till att lotsa rätt vid behov!

Renoveringen av köket fortgår som planerat. Det innebär att entreprenören sannolikt kommer vara färdig senast V.39. Nu har vi också fått reda på att slutbesiktning är preliminärt 4 oktober och först när slutbesiktningen är klar och fått en godkännandestämpel får köket officiellt börja producera mat till skolan. Köket behöver en period med träning och inkörning av maskiner och om vi har lite tur får kökspersonalen tillträde till just detta något innan V.39, men det finns inget bestämt om detta än. Vi återkommer under september med närmre information och – förstås – datum för invigningen.

Förväntansdokument, regler:

Vid skolstart fick alla elever hem förväntansdokument och regler. På blanketten med kontaktuppgifter finns en ruta där du ska fylla i att du tillsammans med ditt barn gått igenom detta. Utöver det som står i dokumentet så har vi, skolledning och elevhälsoteam, beslutat att inte tillåta ”fidget spinners” på lektioner eller under skol- och fritidstid. Vi bedömer att detta är en leksak som i många fall har  visat sig dra uppmärksamheten från undervisningen, i stället för att förbättra koncentrationen. Det stör även andra elever då de flesta inte är helt ljudlösa. I skolan har vi andra koncentrationshöjande hjälpmedel till elever som  behöver det.

Föräldraföreningen:

I maj hade jag möte med representant från föräldraföreningen utifrån en tanke om att ändra mötesform för att locka fler föräldrar till engagemang kring frågor som rör skolan och verksamheten här. Vi har ett mycket bra samarbete med föräldraföreningen men vi blir en liten skara som träffas vid några tillfällen per termin. För att nå fler behöver vi göra någon förändring och jag ser gärna att ni läser informationen från föräldraföreningen som finns länkad på vår hemsida och här .

Till sist

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig som

förälder och vi kan lova att vi ska arbeta för att ditt/dina barn får förutsättningar att utveckla färdigheter och kunskap så långt som möjligt!

Kom gärna och var med ditt barn i skolan, en timme, en dag, du bestämmer! Kontakta bara lärare och fritidshemmet innan, så att de vet!

Med vänliga hälsningar

Kerstin Jansson, rektor

Dela: