Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Vi arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar inkl syn och hörselkontroll, vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet samt särskilda insatser när det behövs.

Skolläkaren kommer till skolan varannan onsdag.

Alla elever i förskoleklass erbjuds en sista läkarkontroll samt den andra vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund.  Skolläkaren träffar även elever i övriga årskurser om behov finns. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Akuta olycksfall/sjukdom
Vid akuta olycksfall och sjukdomsfall under skoltid finns skolsköterskan till förfogande. När barnen är hemma och sjuka är det vårdcenralen man vänder sig.

Skolsköterska

Maria Bill Hedlund
E-post: maria.bill.hedlund@stockholm.se  
Telefon: 076-1207541

Dela:
Kategorier: