Start

Nyheter

Aktuellt

Välkommen till ett nytt läsår!

Belysning och målningsarbete
Belysningen på skolgården ska bytas ut och grävarbete måste göras. Arbetet beräknas pågå t.o.m. sista september.
Bygnader på Varvet ska målas om och detta innebär att byggställningar kommer ställas upp och entreprenörer kommer röra sig i området. Arbetet är beräknad pågå  t.o.m. höstlovet.

 

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

Dagens lunch

Kalender

  • Heldag Skolstart: Bromma Kyrkskola kl. 8.10 och Norra Ängby skola kl. 9.00.
  • Heldag Simtest ÅK 5-6
  • Heldag Vandring ÅK 6
  • Heldag Orientering ÅK 1-2
  • Heldag Orientering ÅK 3

Länkar