Start

Nyheter

Aktuellt

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

Info om skolbyte inför åk 4

Nu ska ditt barn snart sluta 3:an och börja på mellanstadiet! För att på bästa sätt kunna organisera och planera vår verksamhet så behöver vi information från dig/er huruvida ditt barn ska byta skola och därmed sluta hos oss. Meddela oss så snart ni vet om ni har fått en annan skolplacering genom att maila sara.brodin@stockholm.se. För att skolan, där ert barn fått sin nya skolplacering, ska kunna skriva in ert barn måste ni säga upp ert barns skolplacering hos oss genom att fylla i en blankett; ”Byte av skola”. Tillse att både vi och den nya skolan får ett exemplar av blanketten.

Blanketten finns att hämta på vår expedition också.

Dagens lunch

Kalender

  • Heldag Midsommardagen
  • Heldag Skolstart kl. 9.00 på skolgården

Länkar