Anmäl frånvaro

Blir eleven sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ber vi er meddela oss detta via App, SMS eller på skolwebb.stockholm.se enligt Stockholms stads direktiv, senast kl .07.45 samma dag som frånvaron gäller. Finns inte möjlighet till internet går det att ringa enligt telefonlistan. Meddelande kan lämnas på telefonsvararen. Tala om barnets namn, klass samt vilken dag det gäller.

Seglet fa, 1b, 1d 08-50843187
Piren 1a, 1c 08-50843189
Bryggan fb, fc, fd 08-50843191
V18 SAM klasserna 08-50843193
Pirayan 2b, 2c, 2d 08-50843166
Korallen 2a, 3d 08-50843168
Havet 3a, 3b, 3c 08-50843171
År 4-6 Alla årskurser 4-6 08-50843160
Bromma Kyrkskola Bromma Kyrkskola 08-50843180

 

Dela: