För elever och vårdnadshavare

Utbildningen på Norra Ängby skolor ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande demokratiska värderingar.

Dela:
Kategorier:

Inläsningstjänst

Norra Ängby skola har tecknat abonnemang på Inläsningstjänst
Skolans elever har nu tillgång till alla sina läromedel i inläst form. Eleverna kan lyssna via dator eller genom en app på en smartphone eller surfplatta. För att kunna utnyttja tjänsten får eleven ett användarnamn och ett lösenord av sin lärare.

Anmäl frånvaro

Blir eleven sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ber vi er meddela oss detta via App, SMS eller på skolwebb.stockholm.se enligt Stockholms stads direktiv, senast kl. 07.45 samma dag som frånvaron gäller.