Kontaktinformation

Norra Ängby skola, Vultejusvägen 20, 168 56 Bromma
E-post: norraangbyskola@stockholm.se

Expedition Jeanette Pihl 08-508 43 160
Rektor Kerstin Jansson 08-508 43 186
Bitr. rektor fritidshem Anna Björklund 076-120 75 48
Bitr. rektor åk 4-6 Pernilla Lindberg 076-120 75 49
Bitr. rektor åk f-3 Sara Brodin 08-508 43 165
Administrativ chef Johan Olsson 076-120 75 34
Skolkurator Almir Kuc 076-124 34 82
Skolsköterska Lovisa Edenström (mån, tis, tors) 076-825 09 92
Solsköterska Maria Bill 076-120 75 41
Vaktmästare Muris Alagic 08-508 43 155
Vaktmästare Henrik Kuusipalo (kl. 15-20) 076-124 34 81
Skolköket 08-508 43 162
Personalrum 08-508 43 157

Bromma Kyrkskola, Terserusvägen 1, 168 59 Bromma

Skola/kök 08-508 43 180 / 08-508 43 182
Paviljongen (fske) 08-508 43 183 / 08-508 43 184
Gliavägen 52 (fth) 08-508 43 185 / 076-1207537

Förskoleklasser (FK), fritidshem (FTH)

 
Peringskiöldsvägen 7, Seglet (fa, 1b, 1d+fth) 08-508 43 187 / 08-508 43 188
Peringskiöldsvägen 9, Piren (1a, 1c+fth) 08-508 43 189 / 08-508 43 190
Peringskiöldsvägen 11, Bryggan (fb, fc, fd+fth) 08-508 43 191 / 08-508 43 192
Vultejusvägen 18 (SAM klasserna) 08-50843193 / 08-508 43 194
Vultejusvägen 20, Pirayan (2b, 2c, 2d+fth) 08-508 43 166 / 08-508 43 167
Vultejusvägen 20, Korallen (2a, 3d+fth) 08-508 43 169 /08-508 43 178
Vultejusvägen 20, Havet (3a, 3b, 3c+fth) 08-508 43 171 / 08-508 43 172
Vultejusvägen 20, Fritidsklubben Skeppet 08-508 43 163
Dela:
Kategorier:

Nyheter