Organisation

På vår skola arbetar vi i sex arbetslag: 

Åk 4-6 Årskurs 4-6
Åk F-3 Årskurs F-3
Fritidshem Fritidshem
Samklasserna Årskurs 3-6
Bromma Kyrkskola Årskurs F-2
Servicegruppen  

 

Antal: 4