Samklasserna

Samklasserna består av  små undervisningsgrupper med elever i behov av särskilt stöd.

Bitr. rektor Laila Arafa   

Tel. 508 43 193 / 508 43 194 / 508 43 159
Malin Lindström, Karin Sjögren, Mats Losköld, Therese Jansson, Anna-Karin Edberg, Dante Jacovoni, Emma Frisk, Tove Julinder, Christina Lundén

Fritids
Per Forsberg, Carlos Calderon Herrera, Michel Jacob, Camilla Henriksson, Carina Brambeck Wallberg, Mousaddak Gomina, Alexander Hagen

 

Antal: 1