Skolledning

Skolledningen utgörs av Kerstin Jansson (rektor), 4 st. biträdande rektorer och administrativ chef.

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.

Antal: 7