Skolans historia

Norra Ängby skola

Under 1930-talet växte bebyggelsen upp i Ängby, och barnantalet i området ökade. En stor ny skola byggdes, där alla barn kunde få plats. Den fick namnet Ängbyskolan.

När skolan invigdes, tågade man från Bromma Kyrkskola med musikkår och en grön fikus i täten. Fikusen är fortfarande vid liv och står i nedre korridoren.

I skolans källare fanns en badinrättning. Den bestod av ett tvagningsrum med en mängd små, låga porslinskar och en härlig bassäng, där man fick leka en stund när man hade tvättat sig. I badet härskade fru Astrid Åström oinskränkt. Hon var gift med skolans vaktmästare Ture Åström. Paret Åström hade en lägenhet ovanpå stora gymnastiksalen. Där bodde Fru Åström faktiskt kvar ända fram till skolans renovering. Men då hade Ture varit död i många år.

Skolbyggnaden uppfördes ursprungligen med en L-formad plan 1930. Under 1934-1936 genomgick skolan om- och tillbyggnad, huskroppen åt söder byggdes (skolbibliotek, skolkök, slöjd och aulan). Även en ny entré till bespisningsrum på den befintliga byggnaden byggdes.

Under den tid som skolan funnits har många rektorer arbetat här. På 40-talet fanns här en överlärare vid namn Ruth Ohlsson. Det var en gammal, sträng dam i svarta kläder och med knut i nacken. Hon var oerhört respektingivande. Åtminstone ur ett barns perspektiv! Ruth Ohlsson instiftade en stipendiefond. Ur den utdelas varje år en summa pengar till några barn i skolans högsta klass. Priset går till någon eller några elever som av någon anledning gjort sig extra förtjänta av en uppmuntran.

I början av 1990-talet genomgick skolan en totalrenovering och blev så fin och fräsch som den är nu.

Bromma Kyrkskola

Skolan byggdes 1864 och är Stockholms minsta och äldsta skola.
När 1842 års folkskolestadga antogs blev det lilla rum i Gamla Klockargården som hittills använts till skolsal alltmer otillräckligt. Vid sockenstämman 1862 togs ett beslut om att bygga en ny skola.

Redan 1885-1886 var den för trång och man utökade skolan åt söder med ytterligare en skolsal och dessutom två lägenheter för skolans lärare. På 1920-talet blev skolan återigen för trång och 1930 kunde man ta den nya skolan i Norra Ängby i bruk.
Bromma Kyrkskola renoverades i början av 1990-talet, bl.a. finns de gamla kaminerna som värmde upp skolan kvar.
På Nationaldagen den 6 juni år 2000 mottog Bromma Kyrkskola en fana av Kung Carl XVI Gustaf vid nationaldagsfirandet på Skansen.
I Bromma Kyrkskolas närhet finns Bromma Kyrka från 1100-talet, Kyrkbyn med olika byggnader, skogen med klockstapeln, fornminnen och naturreservatet Kyrksjölöten.

--------------------------

Bilder nr. 2-5 är från boken Fyra gånger Ängby, minnen från Norra Ängby 1930-1950 av Gunnel Sundbaum.

Dela:
Kategorier: