Skolfakta

Norra Ängby skolor består av Norra Ängby skola och Bromma Kyrkskola.

Vi är en F-6-skola med ca 830 elever och ca 140 anställda.
Norra Ängby skola är en grundskola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har fritidshem för eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3, medan eleverna i årskurs 4, 5 och 6 erbjuds fritidsverksamhet i fritidsklubben Skeppet, som är placerad i skolbyggnaden.

Vi har sex små undervisningsgrupper med elever i behov av särskilt stöd.

Skolan är organiserad i sju arbetslag.
Varje arbetslag ansvaras av en biträdande rektor och sam-klasserna ansvarar rektorn för. Till varje arbetslag hör en speciallärare/specialpedagog som ingår i elevhälsoteamet.

Vi ger våra elever färdigheter och kunskaper för att möta och utveckla ett framtida gott samhälle enligt visionen ”En skola i världsklass.”

På Norra Ängby skolor använder vi modern teknik i undervisningen. Interaktiva Smartboards, dokumentkameror, Ipads och mobila datavagnar med bärbara datorer är dagliga inslag.

Dela:
Kategorier: